کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین

مجموع بازدیدها : 1,547
Zoom In Zoom Out Read Later Print

ایران گشت کاری ازكارگروه اجتماعی رادیوراز موضوع: کاروانسرای سعدالسلطنه _ قزوین تهیه کننده: مژده ذکوی دستیار تهیه: حدیث بهرامی راد گوینده: زهرا جهانی

 ایران گشت 

کاری ازكارگروه اجتماعی رادیوراز

موضوع: کاروانسرای سعدالسلطنه _ قزوین


تهیه کننده: مژده ذکوی          

دستیار تهیه: حدیث بهرامی راد

گوینده: زهرا جهانی