با شما

مجموع بازدیدها : 1,440
Zoom In Zoom Out Read Later Print

کاری از کارگروه همراز تهیه کننده: # فریده_ نیک_نژاد دستیار تهیه:# حسین نادعلیان میکس وادیت:# سمیرا ابیضی صدا: # سمیرا_ ابیضی # حسین_ صفایی با شما....."پاچه خاری"!!!... یا.... " پاچه خواری"!!!

کاری از کارگروه همراز


تهیه کننده: # فریده_ نیک_نژاد

دستیار تهیه:# حسین  نادعلیان

 میکس وادیت:# سمیرا ابیضی

صدا: # سمیرا_ ابیضی # حسین_ صفایی


با شما....."پاچه خاری"!!!...   یا....  " پاچه خواری"!!!