کندوان

مجموع بازدیدها : 1,591
Zoom In Zoom Out Read Later Print

کاری ازكارگروه اجتماعی رادیوراز موضوع: کندوان تهیه کننده: مژده ذکوی دستیار تهیه: حدیث بهرامی راد گوینده: زهرا پرویزی

کاری ازكارگروه اجتماعی رادیوراز

موضوع: کندوان

تهیه کننده: مژده ذکوی          

دستیار تهیه: حدیث بهرامی راد

گوینده: زهرا پرویزی