طب سنتی

مجموع بازدیدها : 644
Zoom In Zoom Out Read Later Print

طب سنتی



برنامه ای از کارگروه سلامت رادیو راز:APPLE:

:SUNFLOWER:اسباب سلامتی:SUNFLOWER:

:GREEN_APPLE:طب سنتی:GREEN_APPLE:

:CLAPPER: تهیه کننده: سوزان نعیمی نیا
:CLAPPER: دستیار تهیه: سیمین صحرایی

:SUNFLOWER::SUNFLOWER::SUNFLOWER::SUNFLOWER::SUNFLOWER:

:MICROPHONE: گوینده : شعله آزاد

:HEADPHONES: میکس و ادیت: سوزان نعیمی نیا

:BOOKS::BOOKS::BOOKS: